Hoe het werkt

Aanpak

Met Expedition Mount Everest bieden we ‘gestandaardiseerd maatwerk’. Dat wil zeggen dat we op basis van de leerdoelen van onze opdrachtgevers de expeditie samenstellen uit een set van basiselementen. De inrichting en configuratie van de game is altijd uniek en afgestemd op de specifieke behoefte van de klant.

Voorafgaande aan het spelen van de game willen we weten wat de ‘business agenda’ is, wat de belangrijkste uitdagingen van de organisatie en/of het team zijn en welke concrete leer- en/of ontwikkeldoelen er zijn voor team en/of individuen. En vanzelfsprekend bespreken we ook samen wat voor de opdrachtgever de succescriteria zijn. Datzelfde doen we overigens ook met de deelnemers bij de start van de expeditie.

Elke expeditie evalueren we samen met de deelnemers. De uitkomsten daarvan leggen we voor onze opdrachtgever vast in een bondige evaluatie.

Hoe ziet het er praktisch uit?

De expeditie is opgebouwd in een viertal blokken en duurt ongeveer 10 uur. Er kan zowel in 1 lange dag worden gespeeld, als in een setting met overnachting. De catering is altijd inbegrepen in het programma

De expeditie kan worden gespeeld met groepen van maximaal 20 deelnemers waarbij een team doorgaans bestaat uit 3 – 5 personen.

In de expeditie wordt in een aantal stappen geklommen naar de top van de Mount Everest. Tijdens elke stap besteden we aandacht aan een specifiek thema. Zo’n stap bestaat uit: een inleiding gebaseerd op de ervaringen van Jaco tijdens zijn beklimming van de Mount Everest, een aantal teamopdrachten, een speedcollege en een terugkoppeling over de resultaten van elk team, bepaling van de teamscores en gezamenlijk vaststellen van de ‘lessons learned’

Thema’s die we kunnen behandelen zijn bijvoorbeeld: teamontwikkeling, leiderschap, gedragsbeïnvloeding, wendbaarheid en betrokkenheid.

Gamelocaties

De business game “Expedition Mount Everest” organiseren we op een aantal speciaal geselecteerde, goed bereikbare locaties in Nederland. De locaties zijn kleinschalig van opzet, inspirerend en altijd exclusief voor ons als groep beschikbaar. Daarmee zorgen we voor privacy en een veilige leeromgeving.

De locaties bevinden zich op mooie plekken met veel natuurschoon en met voldoende binnen- en buitenruimte om effectief met elkaar aan de slag te gaan. Er is veel gelegenheid voor teams om om goed te kunnen werken, alles noodzakelijke techniek is aanwezig en er kan ongestoord worden gegeten en gedronken. Natuurlijk kan er in de omgeving worden genoten van een mooie wandeling.

De locaties bieden de mogelijkheid tot een overnachting en er is veel flexibiliteit om invulling te geven aan specifieke wensen van de opdrachtgever. Kwaliteit en service staan op iedere locatie centraal.

Inspiratie

Jaco: avonturier in hart en nieren. Beklom de hoogste bergen op aarde, waaronder de Mount Everest.
Casper: gepassioneerd leverancier van veranderkracht en maker van tal van
business games.
Meer weten? Bel gerust!