‘Expedition Mount Everest’: voor teams die willen groeien.

Met een mix van zelf doen en ontdekken, inspirerende verhalen en betekenisvolle speedcolleges zet deze avontuurlijke business game deelnemers aan om anders te leren denken en handelen. In een serieuze mentale competitie worden spelenderwijs de ingrediënten van een succesvolle samenwerking verkend.

Expedition Mount Everest is een serieuze overlevingstocht voor teams die de confrontatie met zichzelf durven aan te gaan. De game organiseren we op een aantal speciaal geselecteerde locaties. Deze zijn inspirerend en altijd exclusief voor ons als groep beschikbaar. De business game is gebaseerd op de ervaringen van avonturier Jaco Ottink. Hij beklom de hoogste toppen in de wereld waaronder de Mount Everest.

De business game ‘Expedition Mount Everest’ helpt teams die willen groeien.

Met een mix van zelf doen en ontdekken, infotainment en speedcolleges zet deze avontuurlijke business game deelnemers aan om anders te leren denken en handelen en worden spelenderwijs de ingrediënten van een succesvolle samenwerking verkend.

Expedition Mount Everest is geen spelletje,

maar een serieuze overlevingstocht voor teams die de confrontatie met zichzelf durven aan te gaan. De game is gebaseerd op de ervaringen van avonturier Jaco Ottink. Hij beklom de hoogste toppen in de wereld waaronder de Mount Everest

Sterke teams

Organisaties hebben te maken met toenemende complexiteit groeiende onzekerheid en turbulente omstandigheden. Veranderingen volgen elkaar in razend tempo op en dat vraagt veel van het aanpassingsvermogen van organisaties, teams en individuele medewerkers.

De samenstelling van teams wisselt steeds sneller en medewerkers opereren in meerdere teams tegelijkertijd. Bovendien wordt er steeds meer vanaf verschillende locaties en dus op afstand met elkaar samengewerkt. Dit heeft gevolgen voor de verbinding en dynamiek binnen teams.

Naarmate teams sterker zijn en teamleden beter op elkaar ingespeeld, kunnen ze zich makkelijker aanpassen. Zo worden ze wendbaarder en kunnen beter omgaan met onzekerheid, complexiteit en turbulentie. De effectiviteit en productiviteit groeien, naarmate de onderlinge verbinding sterker is en er wordt gewerkt op basis van een gezamenlijk doel.

Meer wendbaarheid

In een wendbare organisatie worden eigen initiatieven toegejuicht en vinden medewerkers het de gewoonste zaak van de wereld om vaak in snel wisselende samenstelling en vanaf verschillende fysieke locaties samen te werken. De buitenwereld en creativiteit de organisatie binnenbrengen, is zonder enige twijfel de beste manier om een innovatief en constructief werkklimaat te scheppen. Bedrijven die zo werken, schoppen het vaak ver.

Expedition Mount Everest is speciaal ontwikkeld om teams te helpen om de eenheid in het team te vergroten en de onderlinge verbondenheid te versterken. Zo wordt het aanpassingsvermogen verder ontwikkeld.

Met Expedition Mount Everest helpen we teams om sterker te worden en te werken vanuit een collectieve ambitie en een gezamenlijk doel. Vanuit de kracht van de eenheid van het team vergroten we de wendbaarheid zodat het team beter in staat is om in te spelen op nieuwe en uitdagende omstandigheden. Het teamwerk wordt leuker en het onderling vertrouwen groeit.

Expertise en praktijkervaring

Expedition Mount Everest is ontwikkeld door Jaco Ottink en Casper Jansen. Zij hebben elk vanuit hun eigen achtergrond veel expertise ontwikkeld rond het werken met teams. Met ruim 30 jaar gezamenlijke ervaring in het trainen en ontwikkelen van teams weten zij wat het vraagt om als team een topprestatie te leveren.

Hun ervaring deden ze op op alle niveaus en plekken in organisaties: op de fabrieksvloer, in projectteams, binnen veranderprogramma's en in de directiekamer.

Bedrijven waarmee zij hebben gewerkt zijn onder andere Unilever, Rituals, Technische Unie, Tennet, Flora Holland, Blokker, Randstad, Xenos, Welkoop, Kramp, HEMA, Kuehne & Nagel, DHL, Paardekooper Group, Bayer, Moët Hennessy Louis Vuitton.

Acclimatiseren als basis voor groei

Expedition Mount Everest is gestoeld op wetenschappelijke inzichten (o.a. biologie, psychologie, economie, sociologie) over teams, leiderschap en menselijk gedrag. Het fundament van de game is gelegen in de wetenschap van de evolutionaire psychologie waarbij de psychologische aspecten van de menselijke geest en menselijk gedrag vanuit het oogpunt van de evolutietheorie worden verklaard. Leitmotiv daarbij: mensen werken samen omdat daarmee hun overlevingskans wordt vergroot.

De evolutionaire psychologie verklaart waarom de mens zoveel moeite heeft zich aan te passen aan een omgeving die technologisch, cultureel en economisch fundamenteel anders is dan hiervoor. Tijdens de expeditie spelen we hier voortdurend op in en doen we steeds een beroep op het aanpassingsvermogen van de groep. Als theoretisch kader voor Expedition Mount Everest hanteren we het door onszelf ontwikkelde Acclimatiesatiemodel©. Daarmee helpen we teams om stapsgewijs te groeien en het kwaliteitsniveau van het team voortdurend te laten stijgen.

Jaco: avonturier in hart en nieren. Beklom de hoogste bergen op aarde, waaronder de Mount Everest.
Casper: gepassioneerd leverancier van veranderkracht en maker van tal van
business games.
Meer weten? Bel gerust!