Op expeditie

De game

Business games vertegenwoordigen het nieuwe leren. In een dynamische en spannende setting helpen we met de business game Expedition Mount Everest teams die willen groeien. Een mix van zelf doen en ontdekken, actieve feedback en feedforward, entertainment en speedcolleges maakt deze business game tot een belevenis die deelnemers spelenderwijs aanzet anders te leren denken en handelen.

De teams gaan op reis naar de hoogste top van de wereld met als doel om  weer veilig terug te keren in het basiskamp. Teams en individu worden tijdens de klim voor tal van mentale uitdagingen gesteld. Door de gecomprimeerde tijd en de geconditioneerde omgeving is er sprake van maximale focus op de afgesproken leerdoelen. De individuele prestatie wordt daarbij ondergeschikt gemaakt aan de teamprestatie. Teams krijgen inzicht in de drijfveren van hun teamgenoten en leren het beste uit zichzelf naar boven te halen. Na deelname snapt iedereen hoe je een context kunt creëren waarin mensen optimaal kunnen presteren en waarom het zo belangrijk is om te acclimatiseren.

Deelnemers

Expedition Mount Everest richt zich exclusief en expliciet op teams die willen groeien, elkaar beter willen kennen, met elkaar werken in een professionele context en een serieus teamdoel voor ogen hebben. Opleidingsniveau, achtergrond en bedrijfstypologie zijn niet belangrijk. Dat geldt wel voor de motivatie van zowel opdrachtgever als deelnemers: deelnemers aan onze game hebben de ambitie om zich te verbeteren en topprestaties te leveren.

Wij geloven dat mensen pas echt gaan presteren als ze:

1. Kunnen doen waar ze goed in zijn;

2. Dat zo ver als ze kunnen mogen ontwikkelen en uitbouwen;

3. Daarvoor oprechte erkenning en waardering krijgen van de organisatie en het management;

Deze wetenschap staat daarom centraal in onze aanpak. We prikkelen onze deelnemers, dagen ze uit, stimuleren en confronteren ze en moedigen ze voortdurend aan om het beste uit zichzelf en hun team te halen.

Resultaat en veiligheid

Expedition Mount Everest creëert het fundament voor groei en ontwikkeling van teams. We maken deelnemers bewust van hun eigen gedrag en reiken inzichten en hulpmiddelen aan om te werken aan groei en meer eenheid. Het is onze overtuiging dat we teams helpen om de basis te leggen om te kunnen gaan groeien en dat we ze met geconcentreerde aandacht en focus de eerste stappen laten zetten op dat groeipad. We werken altijd in een veilige omgeving. Dat betekent dat alles wat zich tijdens een expeditie afspeelt daar ook blijft.

Na het spelen van de game begrijpen deelnemers wat er nodig is om teams beter te laten presteren, snappen ze het belang van betrokkenheid en begrijpen ze de relatie tussen het sociale brein en de vorming van een gemeenschap. We leggen uit wat spiegelneuronen zijn, hoe gedistribueerd leiderschap werkt en hoe je instrumenten als framing, storytelling en nudging kunt inzetten om het gedrag van mensen in een team te beïnvloeden.

Na afloop van deze game…

Hebben deelnemers meer inzicht in de drijfveren van hun teamgenoten en weten ze wat je moeten doen om de samenhang in het team te vergroten. Ze hebben zelf kunnen ervaren hoe belangrijk een veilige omgeving is en hoe je een context kunt creëren waarin mensen optimaal kunnen presteren. Samen hebben ze ervaren hoe je teamleden stimuleert om het beste uit zichzelf naar boven te halen.

De meest teams hebben één of meerdere leiders. Die kunnen formeel aangewezen zijn, maar vaker nog is er sprake van informeel leiderschap. Tijdens de expeditie wordt duidelijk wat de relatie is tussen het gedrag van de leider en de effectiviteit van het team.

Sterke teams worden gekenmerkt door het feit dat ze zichzelf voortdurend uitdagen om te groeien. Het bestendigen van de groei is een belangrijk aandachtspunt: naarmate het basisniveau stijgt, worden de prestaties beter.

Sterker team

Het bestendigen van de teamgroei doen we binnen de game aan de hand van het acclimatisatiemodel©, een model dat is ontleend aan de bergsport. Het acclimatisatiemodel© laat teams stap voor stap groeien en er actief aan werken om steeds een hoger basisniveau te bereiken. Dat maakt dat topprestaties makkelijker kunnen worden behaald en dat bij tegenslag het ‘dal’ in de prestatie minder diep is.


Dat teamprestaties altijd onderhevig zijn aan grilligheid is voor ons een gegeven. Het acclimatiesatiemodel© helpt teams om daar beter mee om te gaan en voortdurend te focussen op verbeteren, versterken en bestendigen. Zo kunnen teams in de dagelijkse praktijk beter omgaan met veranderende omstandigheden en met onzekerheid

Het appel op het aanpassingsvermogen en daarmee de wendbaarheid van medewerkers en teams geven we op deze wijze vorm.


Jaco: avonturier in hart en nieren. Beklom de hoogste bergen op aarde, waaronder de Mount Everest.
Casper: gepassioneerd leverancier van veranderkracht en maker van tal van
business games.
Meer weten? Bel gerust!